Carl Olof Björlings bouppteckning

Källa: Bråbo häradsrätt F:8 1841-1849, s 1198-1201

År 1848 den 28 Aug förvaltades Laga Bouppteckning efter afledna Trädgårds Mästaren C. O. Björling i Björnviken som med döden afled derstädes den 18 Nowember 1847, och efter sig lemnade Enkan Ulrica Björling född Lindblad samt Fyra barn 3 Söner och en Dotter. Söner Carl August, Wilhelm Theodor, Frans Reinhold myndiga samt Dottren Dorothea Villhelmina 24 år. Å den omyndiges wägnar och för dess rätts bevakande war närwarande nämndemannen Magnus Månsson i Össby. Bouppteckningen företogs i följande ordning: Not: Vid denna tid kunde kvinnor endast bli myndiga då de blev änkor!
Värde (Banco) Totalt (Banco) Riksdaler banco = sedlar utgivna av Riksbanken
Silfwer

1 Matsked
1 Diamanth

2
3
-
-
5 - 1 riksdaler = 48 skillingar
Koppar

3 Bunkar 2 Fat
3 Krukor 1 Kaffepanna 1 Gryta 1 Skål

1
1
-
32
2 32 1 dagslön för arbetare på 1850-talet var ca 1:50
Messing

2 Ljusstakar

- 36 - 36
Jernsaker

5 Grytor
3 Stekpannor 1 Lagg 1 Munkpanna
2 Trefotpannor 1 Mortel
2 Waffeljern 2 Kaffebrännare
4 Brandringar 2 Grytkrokar 1 Grepe
2 Hackknifwar 1 Sopskyffel
1 Långpanna 1 Betsman

3
1
-
-
-
-
1
16
-
24
32
18
12
8
7 14 Munkpanna = panna för munkbakning

Brandring = pannring, trefot för att placera grytor på i den öppna spisen

Betsman = handhållen våg

Husgeråd

1 Wägguhr 1 Spegel
1 Burau 1 d:o mindre 1 Skänk
1 Dragsäng 1 Soffa
2 Bord 4 Stolar

2
3
1
2
16
16
16
-
9 -
Säng o Linnkläder

1 Tjäderkudde 1 Wippbolster
1 Långdyna 1 Bolster 6 Kuddar af vipp
2 Täcken 3 Lakan
3 Örngottswar 4 Handukar 1 Gardiner

1
2
4
1
40
-
-
16
9 8 Bolster = dyna, täcke av dun eller fjäder
Gångkläder

1 Blå klädning Råck Wäst o Byxor
2 Råckar 2 Byxor halfylle
2 Sämre wästar 2 Hattar 2 Mösser
1 Undertröja 5 par Strumpor 2 par Stövlar

4
2
-
2
-
-
36
4
8 40
Diverse

1 Wäfstol med tillbehör
2 Skinnråckar 1 Långråck
1 Skrubbelbänk 1 Nystvinda 2 Handkarder
1 Koffert 1 Kista 4 Skrin
1 Bokhylla med div böcker
1 Ljuslåda 1 Kryddlåda 8 Taflor
1 Hyfvelbänk med redskap
1 Swarfstol
1 Jernbandad drickskanna 2 Balljor 2 Wattensåar
1 Mjölkbytta 1 Tjerna 1 Mjölksil
1 Viol 1 Klarinett

2
-
-
1
-
-
2
1
1
-
1
-
24
36
8
24
24
40
-
24
12
-
12 - Skrubbelbänk = bänk med anordning för kardning

Vattenså = vattenkärl, ho

Glas och Porcelin

5 Boutelljer 2 Flaskor 2 Spets 2 Öhlglas
2 Glasburkar 4 äkta o 2 d:o oäkta koppar 1 Mugg 1 Spilkum

-
-
32
46
1 30 Spetsglas = brännvinsglas

Spillkum = liten skål; stor, flat kopp med öron

Åker o Körredskap

2 Enbets Vagnar
1 Skrynda 1 Kjelkar 1 Harf 2 Årder
2 Långkedjor 1 Spett
Diverse Trädgårds Redskap
2 Enbets Selar 1 Häst Täcke

6
4
1
-
1
-
16
-
32
24
13 24 Enbet = drages med en häst, en ko eller en oxe

Årder = enkel, fornnordisk plog med ställning av trä och bill av järn

Kreatur

1 Häst
1 Ko
2 Får

12
17
3
-
-
-
32 -
Summa Tillgångar
101   40
Gäld o Skuld

Begrafningsomkostnader mm
Bouppteckningsarfvode
Fattig Procent

29
-
-
32
16
6
30 6 Fattigprocent = 1/8 av 1% av boupptecknings-värdet går till socknens fattiga
Summa Behållning
71   34

 

 

Att all ting är rätt riktigt uppgifvet och ingen ting med vett och villja undandöljt intygar under Edlig förbindelse om så fordras

Ulrica Björling född Lindblad
med hand å papperet

 

Sålunda upptecknadt och värderadt intyga Magnus Månsson, nämndeman

 

Procenten till de Fattige i Qvillinge betald med 6 sh banco, intygar M Mobeck