De Björlingska släkterna

Innan jag började släkforska trodde jag inte att det fanns så många Björlingsläkter. Jag trodde att det fanns Jussi Björlings släkt och Jannike Björlings släkt. Under hela vår uppväxt hade vi fått höra att vi var släkt med Jussi Björling, men vi visste inte hur. Vi fick senare höra varför de trodde vi var släkt. Det var så att min morfar och mormor hade träffat Gösta Björling (bror till Jussi) på Djurgårdsfärjan. Min morfar och Gösta diskuterade med varandra och tyckte, att eftersom de båda hette Björling och hade precis likadan kroppsväxt, så måste de ju vara kusiner eller liknande.

Det visade sig naturligtvis att vi inte var släkt med Jussi, men mitt släktforskarintresse hade fått fart. Under min forskning hittade jag fler och fler Björlingar som visade sig tillhöra helt egna släkter, dvs jag har hittat den person (stamfadern) som har tagit sig namnet Björling och där deras fäder inte har hetat Björling. I flera fall har jag inte hittat föräldrarna till den äldste Björlingen och kan därmed inte avgöra om de är en egen släkt eller är ättlingar till en annan släkt.

Många av stamfäderna (dvs de som tog sig namnet Björling) har oftast fötts i en socken, by eller gård som börjar med Björ, och tog ofta namnet Björling i samband med att de flyttade därifrån. Den vanligaste socknen som är grund till olika Björlingsläkters namn är Björsäter i Östergötland. Andra exempel på socknar, byar eller gårdar som gett upphov till namnet är Björsäter (R), Björskog (U), Björlanda (O), Björsby i Rystad (E), Björbyn i Tydje (P), Björnlöten i Örtomta (E), Björnmossen i Åmot (X), Björinge i Edebo (AB), Björnmyra i Sundborn (W) och gården Björ i Ål (W).

I andra fall så har namnet bildats av ett tidigare familjenamn som t.ex. Björn och Björlin.

Namnet Björling har också gett upphov till flera andra namn som t.ex. Björlingsson, Björlingson, Burling, Bueling och Bjorling.

Namnstatistik

Följande statistik är tagen från folkräkningarna i Sverige. Fram till 1990 så finns dessa på CD-skivor (Sveriges Befolkning). Därefter har SCB's statistik använts (www.scb.se/namnsok).

Datum Björling/Björlingh
som efternamn
Björling som
förnamn
Björlingson/
Björlingsson
1880 243 0 11
1890 294 0 19
1900 311 1 20
1970 997 3 15
1980 1031 3 18
1990 1142 3 16
2000 1104 (exkl. mellannamn) 2 18
2006 1163    
2011 1229 (exkl. mellannamn) 0 22
2012 1246 1 (kvinna, ej tilltalsnamn) 27
2022 1331 0 28

Släkter med känd stamfader

De följande släkterna har tagit sig namnet Björling oberoende av varandra, och jag har hittat stamfadern som tog sig namnet Björling.

Släkt nr Namnbyte Ursprung Stamfader/stammoder
Släkt 1a ~1812 Björsäter (E) Carl Olof Björling (f Stenberg), f 1789 i Värmland
Detta är min egen släkt som bytte till Björling runt 1812. Han bildade namnet från Björsäter (E) där han växte upp.
Släkt 1b ~1790 Björsäter (E) Nils Björling (f Halling), f 1770 i Björsäter (E)
Bytte till Björling före 1794. Barnen bytte dock senare sina namn till Björlingsson/Björlingson. Bildade namnet från födelsesocknen Björsäter (E).
Släkt 2 ~1680 Björsbo,
Söderbärke (W)
Olof Mattsson Björling, f 1643, bosatt i Säter (W)
Den första släkten som bytte till Björling redan ca 1680. Bildade namnet från byn Björsbo i Söderbärke (W). I denna släkt finns bl.a. operasångaren Sigurd Björling och den finske poeten Gunnar Björling.
Släkt 3 1720‑talet? Björsby,
Rystad (E)
Henrik Nilsson, f ca 1648, bosatt i Rystad (E)
Två söner bytte till Björling i början av 1700-talet. Namnet bildades från orten Björsby i Rystad (E) där familjen bodde. En gren bytte senare namn till Björlingsson.
Släkt 4 1816‑1820 Björsäter (E) Nils Björling (f Jonasson), f 1789 i Björsäter (E)
Bytte till Björling 1816-1820. Namnet bildades från födelsesocknen Björsäter.
Släkt 5 1857 Släktnamn
Björn
Lars Björn, f 1809 i Voxna (X)
Två söner bytte namn från Björn till Björling 1857 resp. 1861. Var namnet Björn togs från är okänt. Detta är Jussi Björlings släkt.
Släkt 6 1881 Björbyn,
Tydje (P)
Betty Bjorling (f Bryngelsdotter), f 1853 i Björbyn, Tydje (P)
Bytte till Björling (som blev Bjorling USA) 1881 i samband med att hon emigrerade till USA. Hon bildade namnet från byn Björbyn i Tydje där hon föddes. En av hennes bröder valde istället namnet Berlin när han emigrerade.
Släkt 7a ~1888 Björnhammar,
Lillhärdal (Z)
Nils Olofsson Björling, f 1852 i Lillhärdal (Z)
Kallade sig först Björn, men bytte till Björling någon 1883-1889.
Släkt 7b ~1790 Björnhammar,
Lillhärdal (Z)
Anders Björling (f Olofsson), f 1761 i Lillhärdal (Z)
Bytte till Björling gissningsvis i slutet av 1700-talet, eventuellt i samband med flytten till Härnösand där han bildade familj. Han själv och alla barnen dog innan släkten kunde leva vidare.
Släkt 8 1893 okänt Johannes Nilsson, f 1822 i Högerud (S)
Tre söner bytte till Björling, varav den förste antog namnet 1893. Varifrån namnet Björling bildades är okänt.
Släkt 9 ~1920? okänt Ruben Björling (f Isaksson), f 1901, bosatt på Åland
Bytte till Björling i början av 1900-talet. Varifrån namnet Björling bildades är okänt.
Släkt 10 1730? Björsäter (E) Anders Gustafsson Björling, f 1708 i Björsäter (E)
Bytte till Björling i början av 1700-talet. Han fick två döttrar som gifte sig, så namnet levde inte vidare.
Släkt 11 ~1790 Björnlöten,
Örtomta (E)
Anders Björling (f Jonsson), f 1760 i Örtomta (E)
Bytte till Björling någon gång mellan 1787 och 1793. Eventuellt bildades namnet från Björnlöten, Örtomta, där han föddes.
Släkt 12 1810-1813 okänt Nils Nilsson Björling, f 1782 i Skärv (R)
Bytte till Björling någon gång mellan andra och tredje barnet. En gren av släkten bytte senare namn till Burling och en annan till Bueling. En ko har uppkallats efter Bueling (rasen heter BueLingo). Varifrån namnet Björling bildades är okänt.
Släkt 13 Slutet
1830‑talet
Släktnamn
Börling
Johannes Persson Börling/Björling, f 1798 i Fivelstad (E)
Bytte till Björling under andra hälften av 1830-talet.
Släkt 14 1780‑talet Björsäter (E) Johan Björling (f Andersson), f 1755 i Björsäter (E)
Bytte till Björling runt 1780-talet. Namnet bildades från födelsesocknen Björsäter. En gren av släkten bytte senare namn till Björlingson.
Släkt 15 1860‑talet? Björsäter (R) Carl Fredrik Björling (f Broms), f 1845 i Ullervad (R)
Detta är Jannike Björlings släkt. Namnet Björling togs från socknen Björsäter (R) där de bodde.
Släkt 16 ~1800 Björsäter (E) Lars Svensson, f ca 1750-talet
Släkt 18 ~1900 Släktnamn
Björn
Per Danielsson Björn, f 1843 i Gagnef (W)
Bytte till Björling gissningsvis runt 1900.
Släkt 19 Början
1800‑talet
okänt Per Jönsson Björling, f 1782, bosatt i Härnösand (Y)
Bytte till Björling gissningsvis i början av 1800-talet. Varifrån namnet Björling bildades är okänt.
Släkt 20 1807 Björsäter (E) Lars Björling (f Persson), f 1779 i Björsäter (E)
Bytte till Björling 1807 i samband med giftemålet och flytten till Örtomta. En av Björlingarna i denna släkt var gift med en von Gedda vars anor går ända tillbaks till Sturarna.
Släkt 22 1765‑1775 Björsäter (E) Nils Björling (f Håkansson), f 1746 i Björsäter (E)
Bytte till Björling nån gång 1765-1775.
Släkt 23 ~1790? Björsäter (E) Håkan (Haqvinus) Björling, f 1668 i Björsäter (E)
Bytte till Björling gissningsvis i slutet av 1600-talet.
Släkt 24 ~1770 Förnamn Björn som
blev tillnamn Björs
Daniel Danielsson, f 1698 i Aspeboda (W)
En son bytte till Björling någon gång 1766-1776, och en dotter kallade sig tidvis Björling. Deras farfars farfar hette Björn Olufsson. Hans son hette Johan Biörsson, och hans son hette Daniel Björs Johansson. Av hans barnbarn var det två som tog namnet Björling och en tog namnet Biörn.
Släkt 25 1808‑1809 okänt Carl Björling (f Samuelsson), f 1782 i Örtomta (E)
Bytte till Björling 1808-1809. Varifrån namnet Björling bildades är okänt.
Släkt 26 1810‑1823 Björsäter (E) Lars Björling (f Larsson), f 1795 i Björsäter (E)
Bytte till Björling någon gång 1810-1823. En gren av släkten flyttade till Norge. En av dem gifter sig med en ättling till den norske vikingakungen Harald Hårfager (dock är ett led i ättlingskapet ifrågasatt).
Släkt 27 1841‑1844 okänt Petter Persson, f 1776, bosatt i Ljusnarsberg (T)
Två av sönerna bytte till Björling. Den förste tog namnet någon gång 1841-1844, den andre tog namnet någon gång 1863-66. Varifrån namnet Björling bildades är okänt.
Släkt 29 1891‑1895 okänt Olof Pettersson, f 1846 i Ransäter (S)
En son tar namnet Björling någon gång 1891-1895. Några år senare (1903) tar 4 av sönerna och en dotter sig också namnet Björling. Varifrån namnet Björling bildades är okänt.
Släkt 30 1842‑1848 Björnmossen,
Åmot (X)
Mats Nilsson, f 1796, bosatt i Björnmossen, Åmot (X)
Två söner tog sig namnet Björling, varav den förste någon gång 1842-1848. Namnet Björling bildades från hembyn Björnmossen i Åmot socken.
Släkt 31 ~1850 Släktnamn
Björn
Olof Björn, f 1796 i östra Ryd (E)
Två söner tog sig namnet Björling ca 1850.
Släkt 32 1859‑1861 okänt Petter Pettersson, f 1807 i Mölltorp (R)
Två barn tog sig namnet Björling på 1860-talet. Varifrån namnet Björling bildades är okänt.
Släkt 33a 1850‑1853 Björinge,
Edebo (AB)
Olof Olsson, f 1804 i Edebo (AB)
Tre barn tog namnet Björling i början av 1850-talet efter byn Björinge i Edebo där de bodde.
Släkt 33b 1879 Björinge,
Edebo (AB)
Mathias Mattsson Björling, f 1835 i Edebo (AB)
Tog runt 1879 namnet Björling efter byn Björinge i Edebo där han bodde.
Släkt 34 1879 Soldatnamn
Björn
Björ Olof Matsson, f 1737 i Ål (W)
Soldaten Olof Matsson fick tillnamnet Björn, varefter ättlingarna skrivs med förledet Björ. Namnet Björling togs senare av ättlingar till två av Olofs barn 1879-1883.
Släkt 35 1825‑1830 Björnmyra,
Sundborn (W)
Lars Hansson Björling, f 1781 i Sundborn (W)
Tog någon gång 1825-1830 namnet Björling, förmodligen efter byn Björnmyra i Sundborn där han föddes.
Släkt 37 1827 okänt Anders Johansson Björling, f 1798 i Stjärnorp (E)
Tog namnet Björling 1827 (eller redan i dec 1826). Varifrån namnet Björling bildades är okänt.
Släkt 39 1771‑1791 Björsäter (E) Jonas Björling (f Jonasson), f 1755 i Björsäter (E)
Tog namnet Björling nån gång 1771-1791.
Släkt 40 1810‑1816 Björskog (U) Erik Björling (f Eriksson), f 1794 i Björskog (U)
Tog namnet Björling nån gång 1810-1816.
Släkt 41 ~1797 Björsäter (E) Samuel Björling (f Alexandersson), f 1767 i Björsäter (E)
Tog namnet Björling ca 1797.
Släkt 42 1844 Björskog (U) Per Erik Björling (f Persson), f 1819 i Björskog (U)
Tog namnet Björling 1844 då han flyttade från Kung Karl till Kungs-Barkarö.
Släkt 45 1819‑1828 Björsäter (E) Nils Simonsson Björling, f 1767 i Björsäter (E)
Namnet Björling dyker upp i Skärkinds hfl 1819-1828.
Släkt 46 1802‑1810 Hette
Björnlund
Nils Björling (f Björnlund), f 1786 i Askeby (E)
Nils flyttade från Värna till Askeby 1802 och hette då Björnlund. Återfinns senare i Åtvid 1810 då han hette Björling.
Släkt 47 1901 okänt Olof Persson Björling, f 1857 i Hälsingtuna (X)
Bytte först namn till Ställhult 1877, men senare nån gång 1886-1895 stryks namnet Ställhult över och ersätts med Björlin. Då dottern Katarina dör i augusti 1900 skrivs hon som Björlin, men från 1901 skrivs han som Björling. Varifrån namnet Björling bildades är okänt.
Släkt 49 1897 Björnön,
Revsund (Z)
Per Björling (f Svensson), f 1877 i Brunflo (Z)
Per Björling tilldelades soldatnamnet Björling vid inmönstringen 1897, mest troligt pga att han tillhörde roten Björnön i Revsund.
Släkt 50 1872‑1878 Björlanda (O) Johan Adolf Björling (f Larsson), f 1850 i Björlanda (O)
Bytte namn till Björling någon gång 1872-1878. Namnet Björling skapade han från sin födelseförsamling Björlanda.

Släkter utan känd stamfader

I de följande släkterna jag inte hittat föräldrarna till den äldste Björlingen och kan därmed inte avgöra om de är en egen släkt eller är en gren av någon av de andra släkterna.

Släkt 17 Anders Björling, f 1768 i Björsäter (E)
Släkt 21 Katarina Björling (f Ersdotter), f 1795 i Dingtuna (U)
Släkt 28 Anders Magnus Björling (f Månsson), f 1803 i Slaka (E)
Släkt 36 Carl Johan Björling, f 1824 i Björsäter (E)
Släkt 38 Magnus Björling, f 1710, bosatt i Habo (R)
Släkt 44 Anders Björling, f 1770 i Björsäter (E)
Släkt 48 Karl Ludvig Björling, f 1852 i Västra Husby (E)

Jag har dessutom stött på en hel del enstaka Björling-familjer som jag inte har kunna placera in i någon av dessa släkter. Gå till Efterlysningar för att se dessa. Du kanske kan hjälpa mig!

Förutom de källor som står nämnda vid respektive släkt så har jag använt mig av bl.a. följande källor:

 • Kyrkoböcker
 • CD-skivorna:
  • Begravda i Sverige 2
  • Emigranten Populär 2006
  • Gamla Stan under 750 år
  • Klara
  • Kungsholmen
  • Sveriges Befolkning 1880
  • Sveriges Befolkning 1890
  • Sveriges Befolkning 1900
  • Sveriges Befolkning 1970
  • Sveriges Befolkning 1980
  • Sveriges Befolkning 1990
  • Sveriges Dödbok 6 (1901-2013)
  • Söder i våra hjärtan
 • Folkräkningar på Riksarkivet
 • Rotemansarkivet på Stockholms stadsarkiv
 • DISBYT