Svenska Län och Landskap

 


Välkommen

De Björlingska släkterna

Efterlysningar

Län och landskap

Länkar

In English, please!

 

 

Län och residensstäder

Sverige är administrativt indelat i 21 län. Varje län förvaltas av en länsstyrelse med en landshövding som chef. Landshövdingen har residensstaden i länet som säte. Varje län är indelat i ett antal kommuner med en centralort där kommunalförvaltningens huvudorgan finns.

Länsbokstav    Län Residensstad
(AB) Stockholms län Stockholm
(C) Uppsala län Uppsala
(D) Södermanlands län Nyköping
(E) Östergötlands län Linköping
(F) Jönköpings län Jönköping
(G) Kronobergs län Växjö
(H) Kalmar län Kalmar
(I) Gotlands län Visby
(K) Blekinge län Karlskrona
(M) Skåne län Malmö
(N) Hallands län Halmstad
(O) Västra Götalands län    Göteborg
(S) Värmlands län Karlstad
(T) Örebro län Örebro
(U) Västmanlands län Västerås
(W) Dalarnas län Falun
(X) Gävleborgs län Gävle
(Y) Västernorrlands län Härnösand
(Z) Jämtlands län Östersund
(AC) Västerbottens län Umeå
(BD) Norrbottens län Luleå

Före 1998 utgjordes nuvarande Västra Götalands län av:
  O - Göteborgs och Bohus län (Göteborg)
  P - Älvsborgs län (Vänersborg)
  R - Skaraborgs län (Mariestad)

Före 1997 utgjordes nuvarande Skåne län av:
  L - Kristianstads län (Kristianstad)
  M - Malmöhus län (Malmö)

Dalarnas län hette:
  W - Kopparbergs län (Falun)

Före 1968 utgjordes nuvarande Stockholms län av:
  A - Stockholms överståthållardöme
  B - Stockholms län (Stockholm)

Under tiden 1824-1967 skedde ingen förändring av antalet län.

Landskap

Landskap är en historisk indelning av landet, som växte fram kring de tidiga kulturbygderna, där folk kände samhörighet med varandra, talade samma dialekt, och framför allt hade en gemensam rättstradition. Den bars upp av lagmannen som på tinget, där de fria bönderna samlades, hade att deklamera lagtexterna. Symboler som landskapsvapnet och landskapsblomman används alltjämt i många sammanhang.

Nr    Landskap
1 Lappland
2 Norrbotten
3 Västerbotten
4 Ångermanland
5 Jämtland
6 Medelpad
7 Härjedalen
8 Hälsingland
9 Dalarna
10 Gästrikland
11 Värmland
12 Västmanland
13 Uppland
14 Närke
15 Södermanland
16 Dalsland
17 Bohuslän
18 Västergötland
19 Östergötland
20 Halland
21 Småland
22 Öland
23 Gotland
24 Skåne
25 Blekinge

 

Skicka synpunkter och åsikter till

Senast uppdaterad 2004-07-30