Stamfader: Ruben Björling (f Isaksson), f 1901, bosatt på Åland

 


Välkommen

De Björlingska släkterna

Efterlysningar

Län och landskap

Länkar

In English, please!

 

 

Kantorn Ruben Björling på Åland bytte namn från Isaksson till Björling. Har idag barn och barnbarn som bär namnet.

Källa: Håkan Skogsjö

Ruben Björling (f Isaksson), f 1901, d 1944, kantor, gm Axelna NN. Ralf Björling, f 1931 i Åland, Finland, d 1989, bonde i Geta Gräggnäs, Åland, gm Maj-Britt NN.


     

 

Skicka synpunkter och åsikter till

Senast uppdaterad 2013-02-01