Nilsson (Sture), Svante

1460?-1512


Välkommen

De Björlingska släkterna

Efterlysningar

Län och landskap

Länkar

In English, please!

 

 

Riksföreståndare, riksråd. Född omkring 1460 i Penningby slott. Död 1512-01-02 i Västerås slott.

Svante Nilsson (Sture). Född omkring 1460 i Penningby slott. Död 1512-01-02 i Västerås slott. Riksföreståndare, riksråd. f Nils Bosson (Sture). Ansedel Född omkring 1426. Död 1494. Riddare och riksråd. ff Bo Stensson (Natt och Dag). Ansedel Född. Död efter 1469. Riddare, riksråd och hövidsman på Kalmar slott. fff Sten Bosson. Ansedel Död 1411.
ffm Ingeborg Karlsdotter. Ansedel Död efter 1411.
   
 
     
 
   
 

Biografi
Född omkring 1460. Död vid nyåret 1512. Använde sig aldrig av släktnamnet Sture. Inträdde senast 1482 i riksrådet och tycks redan från början ha stått i viss motsatsställning till Sten Sture d.ä. Konflikten accentuerades under 1490-talet till följd av Sten Sture d.ä.:s behandling av fadern Nils Sture och gick 1496-97, när Svante ansågs sig snålt belönad för sina insatser i det ryska kriget, så långt att han deltog på kung Hans sida vid störtandet av Sten Sture d.ä. År 1501 medverkade han dock i upproret mot kungen och understödde motvilligt Sten Sture d.ä. intill dennes död 1503, varefter han valdes till riksföreståndare.

Svante Nilsson förde en politik som tycks ha syftat till att vidmakthålla en stark nationell regeringsmakt och som ledde till ständiga konflikter med Danmark och kung Hans och till en tilltagande spänning gentemot rådsaristokratin, som fann honom alltmer maktfullkomlig. Sommaren 1511 krävde riksrådet hans avgång men han behöll i praktiken makten fram till sin död.

Gifte och barn
Iliana Gedda. Ansedel
Gift
  Sten, d.y. Sture. Ansedel Riddare, riksföreståndare. Född 1493. Död 1520-02-03.


     

  

Framställd av DISGEN version 8.1d 2007-12-27