Björling, Carl Georg Emanuel

1870-1934


Välkommen

De Björlingska släkterna

Efterlysningar

Län och landskap

Länkar

In English, please!

 

 

 Carl Georg Emanuel Björling 1870-1934

Jur. dr, professor i civilrätt samt protektor vid universitetet i Lund.
Född 1870-09-16 i Sankt Nikolai (N).
Död 1934-03-14 i Lunds domkyrkoförs (M).

Carl Georg Emanuel Björling. Född 1870-09-16 i Sankt Nikolai (N). Död 1934-03-14 i Lunds domkyrkoförs (M). Jur. dr, professor i civilrätt samt protektor vid universitetet i Lund.
f Carl Fabian Emanuel (Manne) Björling. Ansedel Född 1839-11-30 i Stockholm. Död 1910-05-06 i Lunds domkyrkoförs (M). Professor i Lund.
ff Emanuel Gabriel Björling. Ansedel Född 1808-12-02 i Västerås. Död 1872-11-03 i Västerås. Elementarlärare och läroboksförfattare.
fff Carl Adolf Björling. Ansedel Född 1778-12-02 på Hagelsnäs, Vika (W). Död 1835-07-04 i Västerås domkyrkoförs (U). Handlande och rådman i Västerås.
ffm Anna Margareta Lagervall. Ansedel Född 1774. Död 1814.
fm Sophia Emilia Böttiger. Ansedel Född 1809. Död 1891.  
 
m Minna Agnes Cecilia von Schéele. Ansedel Född 1843-11-17 i Bringetofta (F). Död 1937-09-18 i Lunds domkyrkoförs (M). mf Knut Georg von Schéele. Ansedel Född 1805-12-15 i Byarum (F). Död 1854-04-04. Kyrkoherde.
mff Adolf Fredrik von Schéele. Ansedel Född.
mfm Henrietta Christina von Knorring. Ansedel Född.
mm Mathilda Charlotta Gezelius. Ansedel Född 1811-03-30 i Björnlunda (D).  
 

Levnadsbeskrivning
Efter mogenhetsexamen i Kristianstad 1887 inskrevs Björling junior samma år vid Lunds universitet. Här blev han 1891 juris utriusque kandidat, 1896 juris utriusque licentiat och senare samma år juris utriusque doktor på avhandlingen Den svenska rättens exstinktiva laga fång till lösören på grund af god tro. Parallellt med detta var Björling från 1892 auskultant i Hovrätten över Skåne och Blekinge och från 1894 extra ordinarie notarie i Svea hovrätt. Han var även 1894-1896 notarie vid universitetets juridiska fakultet.

1893 blev Björling, efter två olika disputationsprov, docent i först rättshistoria och senare även i romersk rätt. Från hösten 1896 förestod han den extra ordinarie professuren i båda dessa ämnen fram till dess att han i december påföljande år blev innehavare av densamma. Slutligen erhöll han 1901 den ordinarie professuren i civilrätt. Från 1926 och till sin död var han tillika universitetets prorektor.

Björling hade vid sidan om sin tjänst vid universitetet en lång rad förtroendeuppdrag inom kommun och föreningsliv. Han var till exempel ordförande i Lunds stadsfullmäktige 1911-1922, ordförande för högre elementarskolan för flickor från 1923, vice ordförande i Lunds sparbank från 1924, inspektor för Ystads nation 1907-1918 samt ålderman i Lunds Knutsgille 1927-1934. Han hade också ett flertal uppdrag som sakkunnig i ecklesiastikdepartementet samt som ledamot i olika statliga kommittéer. Han blev riddare av Nordstjärneorden 1908, kommendör av densamma (2:a klassen) 1919 och kommendör av Dannebrogsorden 1920.

Björling författade ett antal juridiska fackböcker av vilka hans Lärobok i civilrätt för nybörjare utkom i minst fjorton upplagor mellan 1910 och 1954 (de senare utgåvorna bearbetade av Åke Malmström).

[http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Georg_Björling]

Gifte och barn
Ingeborg Sökjær-Petersen. Ansedel Född 1878-01-21 i Sireköpinge (M).
Död 1901-11-13 i Lunds domkyrkoförs (M).
Gift 1901-08-02

Clara Dieden. Ansedel Född 1876-08-17 i Hyllie (M).
Död 1942-06-04 i Lunds domkyrkoförs (M).
Gift 1906-05-05

  Agnes Ellen Björling. Ansedel Född 1907-02-14 i Lunds domkyrkoförs (M).
Död 1985-02-26 i Lunds Allhelgonaförs (M).

  Karl Gotthard Emanuel Björling. Ansedel Civilingenjör, professor.
Född 1909-03-13 i Lunds domkyrkoförs (M).
Död 2003-01-07 i Östra Torn (M).

  Maria (Maja) Björling. Ansedel Född 1911-04-15 i Lunds domkyrkoförs (M).
Död 2003-04-13 i Lunds Allhelgonaförs (M).

  Johan Emanuel Björling. Ansedel Revisionssekreterare.
Född 1913-02-19 i Lunds domkyrkoförs (M).
Död 1991-07-09 i Slottsstaden (M).


     

  

Framställd 2014-01-30 med hjälp av Disgen version 8.2d.