Björling, Emanuel Gabriel

1808-1872


Välkommen

De Björlingska släkterna

Efterlysningar

Län och landskap

Länkar

In English, please!

 

 

Emanuel Gabriel   Björling 1808-1872

Elementarlärare och läroboksförfattare.
Född 1808-12-02 i Västerås.
Död 1872-11-03 i Västerås.

Emanuel Gabriel Björling. Född 1808-12-02 i Västerås. Död 1872-11-03 i Västerås. Elementarlärare och läroboksförfattare.
f Carl Adolf Björling. Ansedel Född 1778-12-02 på Hagelsnäs, Vika (W). Död 1835-07-04 i Västerås domkyrkoförs (U). Handlande och rådman i Västerås.
ff Olof Björling. Ansedel Född 1725-10-24 i Rankhyttan, Vika (W). Död 1800-11-02 i Stora Skedvi (W). Kapten vid Dalaregementet.
fff Johan Olof (Johannes) Björling. Ansedel Född 1682-03-15. Död 1735-04-12 i Vika (W). Lagman över östra Dalarna och Bergslagen, häradshövding 1712-1731.
ffm Kristina Elisabeth Kolthoff. Ansedel Född 1702-12-12. Död 1753.
fm Anna Magdalena Lundström. Ansedel Född 1754-07-20 i Lövåsen, Stora Skedvi (W). Död 1832. fmf Eggert Eggertsson Lundström. Ansedel Född 1719. Död 1796. Bergmästare.
fmm Magdalena Scharander. Ansedel Född 1722. Död 1822.
m Anna Margareta Lagervall. Ansedel Född 1774. Död 1814.    
 
   
 

Levnadsbeskrivning
B. inskrefs som student vid Uppsala universitet 1826 och promoverades till filosofie magister därstädes 1830. Följande året anställd som lärare vid Hillska uppfostringsskolan å Barnängen, utarbetade han, hufvudsakligen med afseende på sina därvarande elever, sina läroböcker i geometeri och algebra, som sedermera utgingo i ständigt växande upplagor och antogos vid Sveriges flesta elementarläroverk. När olika omdömen och däribland ej så litet klander spordes om den nya inrättningen och dess ovanliga lärometod, utgaf B. 1833 sin bekanta broschyr: Om uppfostringsskolan å Barnängen, hvaruti han på ett klart och öfvertygande sätt redogjorde för anstaltens grund och ändamål och visade huru den skilde sig från sina engelska mönster. Ett par år därefter förordnad till rektor vid nämnda läroverk, kallades han 1836 till docent i mekanik i Uppsala, men kvarstannade vid Barnängen till slutet af 1840, då han flyttade dit. Under de få år han var fäst vid universitetet, offentliggjorde han i in- och utländska tidskrifter en mängd förtjänstfulla afhandlingar och besörjde nya Upplagor af sina läroböcker, ett skriftställarskap hvaråt han med förkärlek ägnade sina lediga stunder, äfven sedan han 1845 blifvit utnämnd och tillträdt sin befattning som mathes. lektor i Västerås. På denna plats, där han verkade i tjugusju år, därunder en längre tid som rektor, förvärfvade han erkännande som vårt lands mest framstående elementarlärare i sin vetenskap.

Gifte och barn
Sophia Emilia Böttiger. Ansedel Född 1809.
Död 1891.
Gift 1836

  Carl Fabian Emanuel (Manne) Björling. Ansedel Professor i Lund.
Född 1839-11-30 i Stockholm.
Död 1910-05-06 i Lunds domkyrkoförs (M).

  Oscar Emanuel Björling. Ansedel Fil d:r, läroverksadjunkt i Karlskrona.
Född 1845-07-05 i Uppsala.
Död 1906-03-06 i Karlskrona stadsförs (K).


     

  

Framställd 2014-01-30 med hjälp av Disgen version 8.2d.