Björling, Carl Olof

1804-1884


Välkommen

De Björlingska släkterna

Efterlysningar

Län och landskap

Länkar

In English, please!

 

 

Carl Olof   Björling 1804-1884

Biskop i Västerås, teologie och fil. doktor.
Född 1804-09-16 i Västerås (U).
Död 1884-01-20 i Västerås (U).

Carl Olof Björling. Född 1804-09-16 i Västerås (U). Död 1884-01-20 i Västerås (U). Biskop i Västerås, teologie och fil. doktor.
f Johan Olof Björling. Ansedel Född 1775-06-13 på Hagelsnäs, Vika (W). Död 1809-03-05 i Västerås domkyrkoförs (U). Handlande i Västerås.
ff Olof Björling. Ansedel Född 1725-10-24 i Rankhyttan, Vika (W). Död 1800-11-02 i Stora Skedvi (W). Kapten vid Dalaregementet.
fff Johan Olof (Johannes) Björling. Ansedel Född 1682-03-15. Död 1735-04-12 i Vika (W). Lagman över östra Dalarna och Bergslagen, häradshövding 1712-1731.
ffm Kristina Elisabeth Kolthoff. Ansedel Född 1702-12-12. Död 1753.
fm Anna Magdalena Lundström. Ansedel Född 1754-07-20 i Lövåsen, Stora Skedvi (W). Död 1832. fmf Eggert Eggertsson Lundström. Ansedel Född 1719. Död 1796. Bergmästare.
fmm Magdalena Scharander. Ansedel Född 1722. Död 1822.
m Johanna Lovisa Ljungdahl. Ansedel Född 1779-12-27 i Storkyrkoförsamlingen (AB). mf Olof Ljungdahl. Ansedel Född 1747. Död 1780-08-23 i Storkyrkoförsamlingen (AB). Urfabrikör.
 
 
mm Christina Lundström. Ansedel Född beräknat 1747.  
 

Levnadsbeskrivning
Flyttade 1847 från Gävle (X) till Arboga stadsförs (U).
Flyttade 1852-08-24 från Arboga stadsförs (U) till Västerås (U).
Vid aderton år inskrifven till student i Uppsala, eröfrade han därstädes den filosofiska graden 1830 och blef teologie kandidat 1833. Utnämnd till gymnasiiadjunkt i Gefle s. å. hade han åtskilliga gånger förordnande att vara vice lektor, tills han 1840 undfick fullmakt som lektor i historia vid samma läroverk. 1839 teologie licentiat och följande året prästvigd, utnämndes han 1844 till teologie doktor och blef två år därefter kyrkoherde i Arboga. På denna plats verkade han till 1852, då han befordrades till domprost i Västerås. Under den tid han innehade detta ämbete, deltog han som ledamot i kommittén för utarbetande af förslag till ny kyrkohandbok och katekes, fungerade som preses vid prästmötet 1856, och bevistade alla riksmöten 1850-65. Uppförd på första förslagsrummet till biskop i Västerås efter Fahlcrantz, utnämndes han till detta ämbete 1866. Död i Västerås d. 20 jan. 1884. B:s förnämsta af trycket utgifna arbete är Den kristliga dogmatiken enl. lutherska kyrkans bekännelseskrifter. Förf. intar här en plats bredvid sådana jämförelsevis nyare konfessionella teologer som Thomasius och Philippi. Både i kyrkliga och politiska frågor intog han en utpräglads konservativ ståndpunkt.

Gifte och barn
Harriet Bratt. Ansedel Född 1814-03-17 i Göteborg.
Död 1888.
Gift 1836

  Carl Björling. Ansedel Fil. jubeld:r, rektor.
Född 1837-08-11 i Gävle (X).
Död 1920-09-07 i Katarina (AB).

  Anna Emilia (Emmy) Björling. Ansedel Född 1842-02-08 i Gävle (X).
Död 1933-03-17 i Kungälv (O).

  Johan Olof (Janne) Björling. Ansedel Grosshandlare (Vinhandlare i Köping).
Född 1848-03-15 i Arboga stadsförs (U).
Död 1925-03-18 i Köping (U).


     

  

Framställd 2014-01-30 med hjälp av Disgen version 8.2d.